เตรียมกำหนดเพดานกำไรค่ายา รุกคืบโรงพยาบาลเอกชนคิดราคาเป็นธรรม

    นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเตรียมออกมาตรการดูแลราคายา ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน 351 แห่ง ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นอีกหลายมาตรการ หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง เพื่อช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพ และป้องกันการถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชน จากก่อนหน้านี้ กรมได้เผยแพร่ราคายาที่จำเป็นกว่า…