แนะรัฐมนตรีออกจากห้องแอร์ ชาวเน็ตสะท้อนปัญหา “เรียนออนไลน์”

แนะรัฐมนตรีออกจากห้องแอร์ ชาวเน็ตสะท้อนปัญหา "เรียนออนไลน์"

ชาวเน็ตแห่สะท้อนปัญหา "เรียนออนไลน์" ชี้สังคมไทยไม่มีความพร้อม แนะรัฐมนตรีออกจากห้องแอร์ สำรวจปัญหาด้วยตัวเอง

ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ ให้สถานศึกษาเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ทางกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางแนวทางจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น จัดการเรียนการสอนผ่านทีวีดิจิทัล หรือเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ข่าวสดวันนี้ ขณะที่หลายฝ่ายต่างตั้งคำถาม และแสดงความห่วงใย ว่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว เยาวชนจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด เนื่องจากการเรียนการสอนผ่านระบบทีวีดิจิทัลถือเป็นการสื่อสารทางเดียว ผู้ปกครองบางคนไม่มีความพร้อมในการควบคุมบุตรหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หรือหากบางครอบครัวมีลูก 3 คน อาจจะต้องจัดหาทีวี และโทรศัพท์เพิ่มเติม ซึ่งหมายถึงรายจ่ายที่จะเพิ่มทวีคูณขึ้นด้วย ในขณะที่บางบ้านอาจไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือไม่มีความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า

ความคิดเห็นเหล่านี้จึงถูกสะท้อนผ่าน #เรียนออนไลน์ ขณะที่ผู้ปกครองหลายราย หวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหามาตรการรองรับกับปัญหาเหล่านี้ด้วย

 

ที่มา : www.sanook.com

ติดตาม ข่าวสดวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์  www.thailandhottimes.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *