ตอบทุกคำถาม! วธ.เปิดสายด่วน-ศูนย์รับร้องทุกข์ปชช.เดือดร้อนจาก โควิด

ตอบทุกคำถาม! วธ.เปิดสายด่วน-ศูนย์รับร้องทุกข์ปชช.เดือดร้อนจาก โควิด

วธ.-พม.-กรมสุขภาพจิต เปิดสายด่วน-ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ปชช.เดือดร้อนจาก โควิด ตอบคำถามทุกมาตรการช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 6 พ.ค. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วโลก ซึ่งในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลได้มีข้อสั่งการและออกมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดโควิด-19

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า โดยให้มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มข้น และขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้ จากมาตรการดังกล่าว ทำให้ธุรกิจและร้านค้าบางส่วนต้องหยุดกิจการ ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงาน ประชาชนขาดรายได้และขาดอาชีพ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศต้องหยุดชะงัก และประชาชนได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม

"ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน กระทรวงวัฒนธรรมจึงบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765 เพื่อรองรับสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ของพม.อีกช่องทางหนึ่ง" นายอิทธิพล กล่าว

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า โดยให้ข้อมูลและคำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการความช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่น มาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนของพม. ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน, มาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุ, มาตรการช่วยเหลือผู้พิการ, มาตรการช่วยเหลือของการเคหะแห่งชาติ และมาตรการช่วยเหลือของสถานธนานุเคราะห์

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ยังบูรณาการร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดสายด่วนวัฒนธรรม 1765 เพื่อรองรับการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 รับเรื่องร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยกระทรวงวัฒนธรรมนำข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือปัญหาเร่งด่วนส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาโดยด่วน

ประชาชนสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ และขอคำปรึกษาในการขอความช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ของ พม. หรือสายด่วนสุขภาพจิต 1323 กรมสุขภาพจิต หรือสายด่วนวัฒนธรรม 1765 โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการ ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา : www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวสดวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์  www.thailandhottimes.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *